מסעות מדיטטיביים דרך הגוף. זמן להיפגש עם עצמנו. זמן התעוררות לאינסופיות, לאחדות, בתחושה ממש, במים, בעצמות ובמקצבי הדם, באברים וברקמות החיבור, בתנועה החיה בכל חלקיק הווייה, בשקט ההומה בכול. זמן לרווחת הנשימה. זמן של הרגשת ההשתנות המתמדת. זמן שבו אנחנו פוגשים יציבות, אמון וביטחון מחדש, פושטים דימויים ותכנותים שהפכו לרקמות גוף ונפתחים ליצירה הבלתי פוסקת שאנחנו בגוף. זמן שבו אנו יוצרים מרחב לריפוי לעצמנו, בהסכמה לאי ידיעה, לאי הבנה, ללא מוכר הנברא בנו. זמן לנוכחות ערה

    מדיטציה היא חלק אורגני ממפגשים אישיים ומשיעורים

תוכלו למצוא טעימות למדיטציות ברוח זו כאן

 

%d bloggers like this: