מדיטציה

 

 .מסעות מדיטטיביים דרך הגוף

זמן להיפגש עם עצמנו. זמן שבו תא פוגש תא ומתעורר למלוא חכמתו, עוצמתו ויופיו, ולקסם, להרמוניה, לחכמה וליצירה שבפעולה המשותפת, חכמת המכלול. זמן התעוררות לאינסופיות, בתחושה ממש. במים שמהם אנחנו עשויים כגוף, בעצמות ובמקצבי הדם, באברים וברקמות החיבור. בתנועה החיה בכל חלקיק הווייה, בשקט ההומה בכול. זמן לרווחת הנשימה, שהיא כל פעימה בגוף על רבדיו, כל חילוף אנרגיה, כל מימוש של קשר ותקשורת. זמן של הרגשת ההשתנות המתמדת. זמן שבו אנחנו פוגשים יציבות, אמון וביטחון מחדש, פושטים דימויים ותכנותים שהפכו לרקמות גוף ונפתחים ליצירה הבלתי פוסקת שאנחנו בגוף. זמן שבו אנו יוצרים מרחב לריפוי לעצמנו, בהסכמה לאי ידיעה, לאי הבנה, ללא מוכר הנברא בנו. זמן לנוכחות ערה

    מדיטציה היא חלק אורגני ממפגשים אישיים ומשיעורים

כאן תוכלו למצוא טעימות למדיטציות ברוח זו

 

%d bloggers like this: