מדיטציה

 

זמן שבו אנחנו נפגשים באמת. זמן שבו תא פוגש תא ומתעורר למלוא עוצמתו ויופיו, ולהרמוניה שבפעולה המשותפת – חכמת המכלול. זמן שבו אנו מתעוררים לאינסופיות בתחושה ממש, במים שמהם אנחנו עשויים כגוף, בתנועה החיה בכל חלקיק הווייה, בשקט ההומה בכול. זמן של רווחת הנשימה, שהיא כל תנועה בגוף על רבדיו, כל חילוף אנרגיה, כל מימוש של קשר ותקשורת. זמן של הרגשת ההשתנות המתמדת. זמן שבו אנחנו פוגשים יציבות, אמון וביטחון מחדש, פושטים דימויים ותכנותים שהפכו לרקמות גוף, נפתחים לאמת, למציאות, ליצירה הבלתי פוסקת שאנחנו בגוף, יוצרים מרחב לריפוי בהסכמה לאי ידיעה, לאי הבנה, ללא מוכר הנברא בנו. זמן שאינו זמן, אלא נוכחות ערה חובקת את כל הנמצא

%d bloggers like this: